Gå til hovedinnhold

Fortolkninger

En fortolkning er en uttalelse fra myndighetene om hvordan regelverket eller bestemmelser i regelverket skal forstås.


Fortolkninger er altså en form for rettledning i de ansvarlige aktørers etterlevelse, og handler generelt om oppfylling av forskriftskrav.

Fortolkninger gir svar på hvordan regelverket skal forstås generelt og foretas i forbindelse med konkrete saker, herunder søknad om samtykke, unntak med mer.