Gå til hovedinnhold

Reviderte forskrifter 1.1.2013

Det er fastsatt endringer med ikrafttredelse 1.1.2013 i følgende fire forskrifter:


Styringsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Det er også gjort endringer i de tilhørende veiledningene.

Merk at kun PDF-formater er tilgjengelig for øyeblikket. Interaktive HTML-formater med lenker etc. publiseres i midten av januar.

Rammeforskriften (PDF)
 foreligger nå kun i PDF-format i påvente av oppdaterte lenker.


Endringsdokumenter for forskriftene, med veiledninger
Dokumentene forklarer hvilke paragrafer og veiledningstekster som er endret.

Styringsforskriften med veiledning (PDF)

Aktivitetsforskriften med veiledning (PDF)

Innretningsforskriften med veiledning (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift  med veiledning (PDF)