Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 2001 - 2010

Petroleumstilsynets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2010.