Gå til hovedinnhold

Personskadar på norsk sokkel 2007-2016

Petroleumstilsynet sin statistikk over antal personskadar på faste og flyttbare innretningar for perioden 2007-2016 er no klar.