Gå til hovedinnhold

CODAM: Skader og hendelser på bærende konstruksjoner og rørledningssystem

Petroleumstilsynet får rapporter om skader på og hendelser i forbindelse med bærende konstruksjoner og rørledningssystemer. Rapportene systematiseres i databasen "Corrosion and damage (CODAM)".


Det er laget oversikter for rapporterte skader og hendelser for konstruksjoner, rørledninger og stigerør.

Lenker (pdf):

Kontaktperson i Petroleumstilsynet: