Gå til hovedinnhold

Nordover – hvor er det?

Hva mener vi når vi snakker om nordområdene? Hvor er Arktis? Og hva er arktiske strøk? Definisjonene er mange og tar utgangspunkt i vidt forskjellige forhold, som vegetasjon og temperatur, breddegrader og politiske delelinjer.


Bilde av nordlys

Én velbrukt definisjon av Arktis omfatter alle land- og havområder nord for polarsirkelen. Denne delingen kan virke noe søkt for norske forhold, siden store deler av Nord-Norge da omfattes av betegnelsen Arktis.  

Andre definisjoner av Arktis tar derfor utgangspunkt i klimatiske forhold, som for eksempel tregrensen mot nord. Tregrensen faller stort sett sammen med en annen brukt grense, som går ved steder der middeltemperaturen for juli ligger på 10 grader celsius. Med denne definisjonen regnes den nordligste tuppen av Finnmark som en del av Arktis.

Norsk polarinstitutt går betydelig lenger nord i sin definisjon - og sier at norsk Arktis består av Svalbard og Jan Mayen med tilhørende soner i havet rundt.

Nordområdene
I den norske regjeringens nordområdestrategi defineres nordområdene som land- og havområdene fra Sør-Helgeland i sør til Grønlandshavet i vest og Petsjorahavet i øst.  

De mest relevante områdene for Ptils myndighetsutøvelse er de sørlige og vestlige delene av Barentshavet, inkludert den nordligste delen av Norskehavet. Dette er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, og omtales også som oljeprovinsen Barentshavet.

I 2013 besluttet Stortinget å åpne området som grenser mot russisk kontinentalsokkel for petroleumsvirksomhet. Denne delen kalles også for Barentshavet sørøst

Tilbake til naturgitte forhold