Gå til hovedinnhold

Mørketid

Nord for polarsirkelen er det hver vinter en avgrenset periode hvor sola befinner seg under horisonten, selv når den er på sitt høyeste punkt i løpet av dagen. Fenomenet heter mørketid. Men også polarnetter og tre former for tussmørke preger årstidene i nord.


Bilde av mørke skyer

Mørketiden varer lenger dess nærmere Nordpolen man kommer. På selve polpunktet er den mørke perioden på seks måneder, altså halve tiden det tar jordkloden å rotere én gang rundt sola.

De områdene som har mørketid om vinteren, har midnattssol i et tilsvarende langt tidsrom om sommeren. Ved midnattssol er solen synlig over horisonten 24 timer i døgnet.

Grunnen til at vi har mørketid og midnattssol henger sammen med jordas rotasjonsakse. Den heller heller 23,4 grader i forhold til den rette vinkelen på jordens omløpsbane rundt solen, og påvirker dermed mengden sollys som treffer overflaten.

Tussmørke
Mørketid betyr likevel ikke at det er mørkt hele døgnet. Sollys spres og reflekteres i den øvre atmosfæren, som igjen lyser opp den lavere atmosfæren og jordas overflate.

Hvis jorda hadde vært uten atmosfære, hadde skillet for mørketid gått markant ved polarsirkelen. Men når sollyset passerer gjennom atmosfæren, vil det brytes og avbøyes nedover, og vi får det som kalles tussmørke.

Begrepet tussmørke kommer fra gamle dager, da dette var tiden man trodde at tusser og troll kunne ses.

Tussmørke deles inn i tre kategorier:

Alminnelig tussmørke: Perioden fra solsenteret er mindre enn seks grader under horisonten til soloppgang. Dette er grensen for når lyset er tilstrekkelig, under gode værforhold, for å tydelig kunne se objekter på bakken. Her kan noen utendørsaktiviteter gjøres uten bruk av kunstig lys.

Nautisk tussmørke: Perioden når solsenteret er mellom seks og12 grader under horisonten. Her kan man under gode atmosfæriske forhold skille ut omriss av enkelte objekter på bakken. Normalt trengs kunstig belysning for å fortsette med utendørsaktiviteter.

Astronomisk tussmørke: Perioden når solsenteret er mellom 12 og 18 grader under horisonten. Sola bidrar ikke med naturlig lys, og de fleste vil regne himmelen som helt mørk.

Når solsenteret er mer enn 18 grader under horisonten, er det natt.

Polarnetter
Noen steder vil det i mørketiden være et antall døgn hvor sola ikke kommer høyere enn seks grader under horisonten. Da vil man ikke oppleve tussmørke, men i stedet få polarnetter - med fullstendig mørke hele døgnet. I Longyearbyen på Spitsbergen varer polarnatten fra 11. november til 30. januar.

Tilbake til naturgitte forhold