Gå til hovedinnhold

Prosessintegritet: Innebygd fare

Petroleumsvirksomhet i nord endrer risikobildet på flere områder. Dette må håndteres på en effektiv måte. Positive tiltak for å redusere risiko på ett område, kan føre til at andre bidragsytere til risiko endres i negativ retning.


Bilde av Torleif Husebø
Torleif Husebø, fagleder for fagområdet Prosessintegritet

Fagområdet dekker områder som prosessering av hydrokarboner ved hjelp av rør, trykktanker, ventiler og roterende maskiner.

Kunnskap om branner og eksplosjoner, prosesskontrollsystemer, sikkerhetssystemer (nødavstenging, brann og gassdeteksjon, prosess-sikring), brannslukking, elektriske anlegg, barrierestyring og risikostyring er også sentrale felt for fagområdet.

- Aktiviteten i nord kan ses på som en videreføring av virksomheten lenger sør på norsk sokkel, men det er åpenbart at enkelte nye forhold og utfordringer trer fram i Barentshavet. I et slikt bilde blir det svært viktig å ha en helhetlig tilnærming til risiko, sier Torleif Husebø, fagleder for fagområdet Prosessintegritet i Ptil.

- Næringen må sørge for at tiltakene de iverksetter, fører til faktisk reduksjon av det totale risikonivået for virksomheten - ikke flytting av risiko fra ett område til ett annet.

Husebø understreker at alle utfordringene petroleumsvirksomheten møter i nord, må håndteres i et risikostyringsperspektiv.

- I flere områder i Barentshavet er usikkerheten ved å bestemme risiko større enn lenger sør på sokkelen. Det kan bli en utfordring for næringen å håndtere usikkerheten i vurderingene på en robust måte, sier han.

Naturlig ventilering
- Konsekvensene av vinterisering kan være et eksempel på dette.  Vi ser at vinterisering av innretninger ofte er synonymt med innkledning. Det å lukke inn områder på innretningene, har store fordeler med tanke på å beskytte mennesker og utstyr mot været. Men samtidig vil innelukking resultere i utfordringer knyttet til risikoen for brann og eksplosjon, påpeker faglederen – og understreker:

- Tradisjonelt design baserer seg på at en eksplosjonsfarlig atmosfære vaskes bort av vær og vind - altså naturlig ventilering. I et innelukket miljø er den naturlige ventileringen borte.

- Stor grad av innelukking kan altså øke det mulige eksplosjonstrykket betraktelig, og samtidig medføre nye typer brannforløp og økt brannintensitet. Slike konsekvenser av vinterisering må næringen ta høyde for.

- Stikkordet er helhetlig tilnærming og styring av risiko, fastslår Husebø.