Gå til hovedinnhold

Konstruksjonssikkerhet: Kontroll på konstruksjonen

Petroleumsvirksomhet i nord vil stille nye krav til teknologi og valg av utbyggingsløsninger.Noen av de største utfordringene må løses allerede på tegnebrettet.


Bjørn Thomas Bache, fagleder konstruksjonssikkerhet
Bjørn Thomas Bache, fagleder konstruksjonssikkerhet

Fagområdet dekker bærende konstruksjoner, rørlednings- og undervannsteknologi, maritime systemer og materialteknologi.

I begrepet konstruksjonssikkerhet inngår aldring, innsynkning, forankring, fleksible stigerør, indre og ytre påkjenninger på rørledninger og stigerør, kollisjonsrisiko og naturkrefter.

Innretninger som brukes i nordområdene, må tåle de belastningene og kreftene de risikerer å bli utsatt for. God nok tilgang på kunnskap, blant annet i form av oppdaterte standarder, er avgjørende for å fatte gode beslutninger om utforming og valg av materialer. 
 
- Framtidige utbygginger langt nord kan komme i områder med større påvirkning av arktisk klima, for eksempel risiko for drivis eller permanent islagt hav. Det er viktig å få oversikt over hvilke spesifikke utfordringer dette gir, sier Bjørn Thomas Bache, fagleder for Konstruksjonssikkerhet i Ptil. 
 
Enn så lenge har næringen begrenset erfaring med utbygginger på den nordligste delen av norsk sokkel. Undervannsinnretningene på Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest er til nå de eneste faste petroleumsinnretningene i norsk del av Barentshavet.
 
- Men det finnes mye nyttig kunnskap internasjonalt fra petroleumsvirksomhet i arktiske strøk, blant annet i forskningslitteratur og studier. Noen av de internasjonale operatørselskapene og entreprenørene i Norge sitter også på viktig erfaring fra operasjoner i andre kalde områder. Denne er det viktig å sette seg inn i, som bidrag til å fylle kunnskapshullene, sier Bache. 
 
- Områder hvor det per i dag er mangel på kunnskap, er på ising og is- oppbygging, bevegelse av flytende innretninger i islagte farvann og påvirkning fra sammenstøt med små isfjell og drivis. 
 
God oversikt over klima og meteorologiske forhold er sentralt som beslutningsgrunnlag i alle faser av petroleumsvirksomheten, og det er viktig at næringen sørger for at denne typen data er tilgjengelig og av best mulig kvalitet. Ptil bidrar i arbeidet. Mer kulde og is gir utfordringer i forhold til design av innretningene. 
 
- Det kan være nødvendig med vinteriseringstiltak som innebygging og mer utstyr. Men dette gir også utfordringer i form av økt vekt og større kompleksitet, understreker Bache. 
 
- Mangel på værdata er en annen utfordring. Det er langt mellom måle- stasjonene i Barentshavet, og dette gjør det vanskeligere å varsle været. 
 
- Polare lavtrykk innebærer intense, raskt skiftende værforhold, og er en utfordring for de som skal drive petroleumsaktivitet i slike områder. Polare lavtrykk kan gi rask oppbygging av bølger, men generelt er ikke bølger en større utfordring i Barentshavet enn i Nordsjøen og Norskehavet.