Gå til hovedinnhold

En bok om læring

I forbindelse med prosjektet "Kultur og system for læring" har Petroleumstilsynet laget et temahefte om organisatorisk læring rettet mot næringen.


"En bok om læring" er en essens av arbeidet i hovedprosjektet, og inneholder sentrale innsikter om læring formidlet på en lettfattelig måte. Temaheftet inneholder en rekke eksempler og spørsmål til diskusjon og refleksjon, og retter seg mot alle aktører i næringen.

- Vi håper at heftet kan bidra til at aktørene finner gode læringsløsninger, med utgangspunkt i egne ambisjoner og egne vurderinger. Boken gir derfor ingen enkle forklaringer eller oppskrifter på læring, men er ment å utfordre, engasjere og stimulere til refleksjon og handling, sier prosjektleder Jorunn Elise Tharaldsen i Ptil.

Kultur og system for læring
Inspirasjonsboken er en del av prosjektet "Kultur og system for læring", et tverrfaglig prosjekt i samarbeid med SINTEF.

- Forskning og litteratur på temaet læring har tradisjonelt vært koblet til læring etter ulykker. Vi ønsket å se mer på hvordan kunnskap og læring er ivaretatt til enhver tid og inn i et mer proaktivt spor, ikke bare noe man tar tak i etter en hendelse, sier Tharaldsen.

Læringsbegrepet brukes ikke direkte i HMS-regelverket, men kommer indirekte inn gjennom regelverkets krav om styring, kontinuerlig forbedring, det å ha sentrale prosesser og prosedyrer på plass, krav til kompetanse og medvirkning, krav om at kunnskap skal gjøres kjent og tas i bruk, og det å utvikle god HMS-kultur.

- Med bakgrunn i dette ønsket vi å utvikle en felles forståelse av begrepet organisatorisk læring, og å synliggjøre hvordan vi i Ptil tenker om og tilnærmer oss læring, sier Tharaldsen.