Gå til hovedinnhold

Eldre rapporter

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Her finner du lenker til RNNP-rapporter og pressemeldinger fra tidligere år.


Hoveddelen av RNNP-rapporten utgis i slutten av april hvert år. Rapporten er omfattende, og består av to deler for henholdsvis sokkelen og landanleggene. Det blir også gitt ut en sammendragsrapport for sokkelen.

RNNP-tall for risiko relatert til akutte miljøutslipp blir utgitt i en egen rapport hver høst.

Lenker til tidligere års rapporter: