Gå til hovedinnhold

El-ulykker med personskade

Skjema for rapportering av el-ulykker med personskade.


Skjema for rapportering av el-ulykke med personskade sendes på e-post til: postboks@ptil.no

El-ulykker er ulykker som resulterer i personskader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer.

El-ulykker med personskader på petroleumsanlegg skal i hvert enkelt tilfelle meldes til Petroleumstilsynet, jf. styringsforskriften § 31.

Skjemaet ”rapport om el-ulykke med personskade” kommer alltid i tillegg til varslingsskjemaet som skal sendes inn etter styringsforskriften § 29.

Skjemaet for el-ulykker brukes kun for landanlegg.