Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Ekofisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i forbindelse med installasjon av Ekofisk 2/4 VB-innretningen.


Samtykket til bemannede undervannsoperasjoner omfatter arbeid i forbindelse med 2/4 VB SSWI-prosjektet, hvor CoPSAS installerer en ny havbunnsinnretning – 2/4 VB – for vanninjeksjon på Ekofiskfeltet.

De bemannede undervannsoperasjonene vil i hovedsak bestå av å sette inn ett T-rørstykke på den eksisterende vannrørledningen. Innskjøtingen av T-rørstykket vil bli utført med hyperbarisk sveising.

Arbeidet har en planlagt varighet på 20 dager, med oppstart i første halvdel av august.

Arbeidet vil bli utført av Subsea 7, med fartøyet DSV Seven Havila.