Gå til hovedinnhold

Nytt nummer av tidsskriftet Dialog

Tema for utgaven er risiko. Hvordan jobber andre med føre var-prinsippet? Les og se intervju med Mannen-geolog Lars Harald Blikra.

E-post: margrethe.hervik@ptil.no

Telefon: 51 87 32 57

NB! Har du bestilt publikasjoner fra oss tidligere, får du automatisk tilsendt nye utgaver.

Årets første utgave av Dialog kommer 9. juni.

Det er mange innfallsvinkler og utfordringer knyttet til temaet risiko og risikostyring.

I denne utgaven av tidsskriftet Dialog gir vi status for risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet - og vi blir med Norsk olje og gass høyt til fjells for å utvide perspektivet på temaet.

Vi ser også til andre næringer - og har intervjuet Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet om risiko og beredskapsarbeid knyttet til pandemi.

I tillegg har vi snakket med Mannen-geolog Lars Harald Blikra om faren for fjellskred og viktigheten av å alltid være føre var. 

Du kan lese hele intervjuet med Lars Harald Blikra i nettutgaven av Dialog.