Gå til hovedinnhold

Dialog nr 2 2015

I tidsskriftet Dialog åpner vi for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. Dialog finnes også som eget nettmagasin.


Bilde av forsiden av magasinet

E-post: margrethe.hervik@ptil.no

Telefon: 51 87 32 57

NB! Har du bestilt publikasjoner fra oss tidligere, får du automatisk tilsendt nye utgaver.

Gå til nettutgaven av Dialog 

Alt klart for Barentshavet?

Tema for denne utgaven er sikkerhet i nordområdene – én av Ptils hovedprioriteringer for 2015 og tema for den store konferansen Arctic Safety Summit som vi arrangerte i Tromsø i slutten av oktober.

Målet med Dialog er å bidra til åpenhet og diskusjon om viktige, sikkerhetsmessige sider av petroleumsvirksomheten. På de neste sidene stiller vi noen sentrale spørsmål om temaet. Først ut er Ptils fagdirektør Finn Carlsen, som maner selskapene til å bruke nedgangstidene i næringen til å vurdere alternativer og tenke nytt - ikke minst i Barentshavet.

Du kan også lese et større intervju med den nye lederen for Norsk olje gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen – en selverklært oljeoptimist, som midt i lavkonjunkturen strutter av tro på næringens framtid.

Lite infrastruktur og lange avstander er én av utfordringene lengst i nord. Vi ser nærmere på hvordan avstandene byr på utfordringer med hensyn til akkuttmedisin - og hvordan fagfolkene tenker å løse dette.

Vi forteller også om utviklingen av redningsdrakter, et element av beredskapen offshore som har gått fra valgfritt til påbudt, og fra minimumsløsning til high-tech.

Til slutt slår vi følge med eventyrer og polfarer Lars Ebbesen i en strabasiøs og dramatisk ferd mot Nordpolen. Kanskje kan noen av erfaringene fra isødet komme petroleumsvirksomheten til nytte?