Gå til hovedinnhold

Dialog nr. 1 2013

I tidskriftet Dialog åpner vi for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet.


Forside Dialog

Årets første utgave av tidsskriftet Dialog har fått undertittelen "Den dyrekjøpte erfaringen". Her kan du lese om små og store hendelser som har satt sitt preg på norsk petroleumsvirksomhet – og på menneskene som stod midt oppi dem da det stod på.

Knaggen læring av hendelser er ikke tilfeldig valgt. Dette var ett av de sentrale temaene for Sikkerhetsforums årskonferanse 2013

Det går også en klar linje til publikasjonen vår Sikkerhet – status og signaler 2012-2013. Temaet der var storulykkerisiko - og hvordan enkelthendelser gjennom historien har bidratt til økt sikkerhet.