Gå til hovedinnhold

Dialog 2014

I tidsskriftet Dialog åpner vi for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. Dialog finnes også som eget nettmagasin.


Foto av Ptils hovedledelse
Bilde av forsiden av magasinet

E-post: margrethe.hervik@ptil.no

Telefon: 51 87 32 57

NB! Har du bestilt publikasjoner fra oss tidligere, får du automatisk tilsendt nye utgaver.

Nå får du Dialog også som nettmagasin!

Ingen opptur varer evig. Etter flere år med bratt vekst, har konjunkturene i petroleumsnæringen nå snudd. Ingen vet hvor lang eller dyp denne bølgedalen blir. Men akkurat nå er økonomisk vekst og optimisme avløst av sparetiltak og kostnadskutt.

Hva innebærer kuttene? Får de konsekvenser for sikkerheten? Er det mulig å skvise kostnader og samtidig oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, slik regelverket krever?

Samtidig med at selskapene skal spare penger, står krevende oppgaver i kø. Eksisterende felt trenger omfattende vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid.  Og lengst nord på sokkelen møter næringen et sett nye og forsterkede utfordringer som skal håndteres, slik at sikkerheten i Barentshavet holder samme høye nivå som lenger sør på sokkelen.

Dette er en krevende balansegang, og næringen har ingen tabbekvote. Forventningene er tydelige, både fra Ptil og fra øverste politiske hold: Sikkerhet er og skal være førsteprioritet.

Alt dette, og enda litt til får du i denne utgaven av Dialog. 

Nå får du også Dialog som eget nettmagasin, se http://www.ptil.no/magasin