Gå til hovedinnhold

Arven etter Piper Alpha

I sommer er det 30 år siden katastrofen rammet britisk petroleumsvirksomhet. Da Piper Alpha-plattformen eksploderte og brant 6. juli 1988, mistet 167 mennesker livet.


Foto av magasinets forside

E-post: margrethe.hervik@ptil.no

Telefon: 51 87 32 57

NB! Har du bestilt publikasjoner fra oss tidligere, får du automatisk tilsendt nye utgaver.

Vi har valgt å vie hele denne utgaven av Dialog til Piper Alpha-ulykken: Hva var det som gikk galt, hvilke konsekvenser fikk hendelsen og på hvilken måte er ulykken relevant også for dagens sikkerhetsarbeid?

Så kan man spørre: Hører ikke gamle hendelser som Piper Alpha og Alexander L. Kielland hjemme i historiebøkene? Har vi ikke tømt læringspotensialet, forbedret sikkerheten og kommet oss videre? Bør vi ikke heller fokusere på den positive utviklingen som har vært og det høye sikkerhetsnivået vi har i dag?

Svaret er nei, vi må og skal snakke om storulykkene.

Fordi de minner oss om at vi arbeider i en høyrisikonæring som igjen kan rammes av katastrofer. Fordi de viser hvor galt det kan gå – om vi ikke kontinuerlig arbeider med å forebygge hendelser, redusere risiko og forbedre sikkerheten.