Gå til hovedinnhold

Bruk av innhald og logo

Innhaldet på våre nettsider kan kopierast og brukast fritt så fram alt materiale som er underlagd opphavsrett vert merka med visning til kjelda.


Logo
Logoen vår kan ikkje brukast på nettsider utan at dette er avklart med oss på førehand. Kontakt oss på e-post: postboks@ptil.no

Filene under er i eps- og gif-format. Dersom du har behov for logoen vår i andre format, kontakt grafisk designar i Ptil, Janne N'jai.
 

Norsk, farge, eps
Norsk, farge, gif
 


Norsk, svart, eps
Norsk, svart, gif
 


Engelsk, farge, eps
Engelsk, farge, gif
 


Engelsk, svart, eps
Engelsk, svart, gif