Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boring og brønnteknologisystemer på West Elara

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 9.11.2011 tilsyn knyttet til bore- og brønnteknologisystemer om bord på den oppjekkbare boreinnretningen West Elara.


Bakgrunn
North Atlantic Drilling har søkt Ptil om samsvarsuttalelse (SUT) for West Elara. Innretningen kom som nybygg i begynnelsen av oktober 2011 til verft i Ølen, hvor den gjennomgår klargjøring og testing av utstyr for å kunne operere på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målet for aktiviteten var å verifisere at tekniske forhold innen fagområdet boring og brønnteknologi er ivaretatt i samsvar med krav i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten. Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunktet knyttet til:

  • Manuelle ventiler
  • Integritetsklassifisering av sikkerhetsnivå (SIL) på BOP kontrollsystem
  • Kuttefunksjonen på BOP etter ombygging
  • Sikkerhetsnivå på elektromotor i heiseinnretning i boremodul