Gå til hovedinnhold

Strategisk brønnkontroll

Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å følge opp utblåsningsventilenes (BOPens) integritet og operasjonelle problemstillinger via etatens deltakelse i IRF. Representanter for borekontraktørene og olje- og gassprodusentene ga status fra næringens arbeid på området under IRF-konferansen i Stavanger.


  

 

En sesjon på IRF-konferansen (se lenke her) var satt av til oppdateringer på de viktigste sakene på IRF sin strategiske agenda, hvor BOP (utblåsingsventiler) og brønnkontroll er ett sentralt tema.

Med en hær av eksperter i ryggen kunne Steve Kropla fra International Association of Drilling Contractors (IADC) og Steve Cromar, som leder OGP (International Oil and Gas Producers Association) sin ekspertkomité for brønner (WEC), oppsummere det pågående arbeid i bransjen for bedre brønnkontroll og BOP-integritet og -effektivitet.

Deltakerne ble oppfordret spesielt til å lese rapporten GIRG Deepwater Wells Report (lenke til rapporten på www.ogp.org.uk) om brønndesign og boreoperasjoner. Cromar ga uttrykk for at denne har svar på sentrale utfordringer for industrien.

Robuste barrierer
Blant Ptils hovedkonklusjoner fra arbeidet med å følge opp Deepwater Horizon-katastrofen, er behovet for en fullstendig gjennomgang av BOP-integritet og operasjonelle problemstillinger ved brønnkontroll.

- For å sikre robuste løsninger, må vi se på hvordan sikkerhetsbarrierer tas inn i design av BOPer - på faste og flyttbare innretninger, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

- Dagens status vil derfor være et viktig bidrag til det videre arbeid som skal gjennomføres, både på myndighetssiden og i norsk petroleumsindustri.

Fra Vancouver til Stavanger
På IRFs årskonferanse i Vancouver i 2010, ble medlemslandene enige om å etablere en strategisk agenda hvor det viktigste av det viktige skulle løftes fram og gis spesiell oppmerksomhet. Ett av fem sentrale tema her har vært å bedre brønnkontrollen og få til økt pålitelighet for utblåsningsventiler (BOP). Ptil ble altså gitt i oppdrag å følge opp dette viktige området.

I sin introduksjon av representantene fra IADC og OGP ga Ptil-direktøren uttrykk for forventninger til arbeidet som industrien har igangsatt for å møte utfordringene relatert til BOP og brønnkontroll.

Problemeierne på ballen
- Det var naturlig for Ptil å henvende oss til problemeierne i næringen, sier Magne Ognedal.

- Vi kontaktet derfor IADC og OGP og stilte dem en rekke spørsmål relatert til eksisterende systemer og utstyr.

- Dagens gjennomgang av anbefalinger fra næringen demonstrerer at mye godt arbeid er på gang, fastslår Ognedal.

- Nå gjenstår den lange og krevende veien fra utredninger og anbefalinger til selve implementeringen.