Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i blokk 7/12

Det norske Oljeselskap ASA har fått samtykke til boring av letebrønn 7/12-13 i utvinningstillatelse 450, med bruk av den flyttbare boreinnretningen Mærsk Guardian.


Hovedformålet med boringen er å undersøke hydrokarbonpotensialet i prospektet, som ligger mellom feltene Ula og Tambar i Nordsjøen og ca 240 km SV for Egersund. De geografiske koordinatene er

• 57° 01' 20.462" N
• 02° 51' 24.401" Ø

Vanndypet på stedet er 70 meter.

Boringen er planlagt å starte i januar 2012 og har en beregnet varighet på 90 dager. I tilfelle funn kan det bli aktuelt å bore et sidesteg, som vil ta ytterligere 34 dager.
 


 

Mærsk Guardian (bildet) er en oppjekkbar boreinnretning av typen Hitachi 300-IC, bygget ved Hitachi-verftet i Japan i 1986. Innretningen eies og drives av Mærsk Drilling og fikk samsvarsuttalelse (SUT) i november 2002.


Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.