Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i blokk 3/7

DONG E&P Norge AS (DONG) har fått samtykke til leteboring av brønn 3/7-8S.


DONG er operatør i utvinningstillatelse 147, som omfatter Trymfeltet i blokk 3/7 i den sørlige del av Nordsjøen. Ptil har nå gitt samtykke til leteboring av brønn 3/7-8S i et prospekt like syd for Trym.

Brønnen vil ha de geografiske koordinatene:

56o 23’ 10.715" N
04o 14’ 00.523" Ø

Vanndypet på stedet er ca 65 meter. Boringen er planlagt startet i midten av november med en varighet på 60 dager.

Boringen skal gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant (bildet).

Mærsk Giant er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986 og betydelig oppgradert i 2012. Innretningen fikk samsvarsuttalelse fra Ptil i februar 2002.


Journal 2012/1458