Gå til hovedinnhold

Ny og endelig frist for kommentarer til NORSOK-standard om bore- og brønnoperasjoner

Standard Norge gjennomgår NORSOK-standard D-010 Well Integrity in Drilling and Well Operations (rev 3), og ønsker skriftlige kommentarer til eksisterende standard. Målet er å revidere dagens standard i løpet av 2011/vinteren 2012.


En av konklusjonene fra Ptils oppfølging etter Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i april 2010, er at det er nødvendig med en helhetlig, ambisiøs og snarlig revisjon av NORSOK D-010 som omhandler bore- og brønnoperasjoner, og som HMS-regelverket henviser til.

Standard Norge er allerede i full gang med en slik revidering, og Ptil anser det som viktig å bidra til at relevante miljøer gjøres oppmerksom på kommentarrunden som er i gang.

Standard Norge har laget en egen nettside hvor kommentarene kan legges inn. Siste frist for kommentering er forlenget til 15. november 2011

Lenke: Wanted: Your comments to NORSOK D-010 Well Integrity in Drilling and Well Operations (rev. 3) in writing