Gå til hovedinnhold

Borerapportering (DDRS)

Alle operatører for boring på norsk kontinentalsokkel er pålagt å rapportere daglige data fra boreaktiviteten til myndighetene.


Innrapporteringen har vært i drift siden 1984. En ny standard ble tatt i bruk i 2008. Formatet er XML-basert og bygger på WITSML.

Ansvar for vedlikehold av standarden er lagt til EPIM (E&P Information Management Association).

Hvordan overføre data?
Hvordan overføre data til OD og Ptil (oppdatert og gjeldende fra 19. februar 2015), (kun på engelsk)

Brukerveiledning (basert på XSD-fil)

Skjemadefinisjon for XML-formatet (XSD-fil)

Eksempelfil for overføring av data (XML)