Gå til hovedinnhold

Bidragsytere i RNNP

En rekke aktører fra industrien, partene, andre myndigheter og fagmiljøer er sentrale bidragsytere i RNNP.


De mest sentrale bidragsyterne i RNNP:

 • Vi i Petroleumstilsynet er ansvarlig for gjennomføring og videreutvikling av arbeidet.
   
 • Operatørselskapene bidrar med data og informasjon om virksomhet på innretningene, samt i arbeidet med tilpasning av modellen for landanlegg.
   
 • Luftfartstilsynet er ansvarlig for rapportering av offentlige data om helikoptervirksomhet og kvalitetssikring av data, analyser og konklusjoner.
   
 • Helikopteroperatørene bidrar med data og informasjon om virksomhet i helikoptertransporten.
   
 • En egen HMS-faggruppe bestående av utvalgt fagpersonell vurderer framgangsmåte, datagrunnlag, har synspunkter på utviklingen, vurderer trender og gir forslag til konklusjoner.
   
 • Sikkerhetsforum: (partssammensatt fora) kommenterer RNNPs framgangsmåte, resultater og gir anbefalinger for videre arbeid.