Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Safe Scandinavia

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med beredskapen på den flyttbare boliginnretningen Safe Scandinavia i perioden 18.–20.06.2012.


Mål
Målet med tilsynet er å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, herunder utstyr og systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • plan for trening av innsatspersonell
 • kompetanse og robusthet i beredskapsorganisasjonen
 • MOB-drakter
 • kunnskap om risiko- og beredskapsanalyser
 • redningsdrakter og redningsvester

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
 • oppfølging av forbedringstiltak etter trening og øvelser
 • nødbelysning
 • merking av rømningsveier
 • kontorfasiliteter
 • merking av rørliner
 • lysforhold under rednings- og evakueringsmidler

Brev til Prosafe AS
Tilsynsrapport – Safe Scandinavia

Journal 2012/715