Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og helikopterdekk på Scarabeo 8

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 14.-15.2.2012 en verifikasjon knyttet til beredskap og helikopterdekk om bord på Scarabeo 8.


Bakgrunn
Saipem SpA (Saipem) skal operere boreinnretningen Scarabeo 8 på norsk kontinentalsokkel.

Ptils aktivitet ble utført som et ledd i behandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere tekniske og styringsmessige forhold innen beredskap, helikopterdekk og helikopterdekkoperasjoner.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Merking og skilting
 • Brannstasjoner
 • Livbåter
 • Løst inventar innvendig
   

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Oppfølging av funn i beredskapsanalyse
 • Løst utstyr i uteområdene
 • Transport av skadet person fra pongtonger og søyler
 • Lagring av MOB-utstyr
 • Belysning under rednings- og evakueringsmidler
 • Ytelseskrav til beredskapslagene
 • Merking av nødlys
 • Kompetanse