Gå til hovedinnhold

Nytt skjema for varsel og melding av fare- og ulykkessituasjoner

I forbindelse med at det nye HMS-regelverket trer i kraft fra 1. januar 2011, er det utarbeidet et felles skjema for bekreftelse av varsel og melding av fare- og ulykkessituasjoner på sokkelen og på landanlegg.


I et likelydende brev til alle operatører på norsk sokkel og på landanlegg beskriver vPtil hvilke endringer i regelverket som har gjort det nødvendig å utarbeide et nytt, felles skjema for virksomheten til havs og på land.

Det nye skjemaet tas i bruk fra 3. januar 2011.

Lenker:

I tillegg til lenkene over er skjemaet publisert på samlesiden for skjema for innrapportering av data (lenke).