Gå til hovedinnhold

Livbåter: Endringer i regelverket

Petroleumstilsynet har oversendt utkast til oppdatert HMS-regelverk til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Se video.

Petroleumstilsynet anmoder med dette om departmentets samtykke til å få fastsette endringsforskiftene og gjøre endringer i veiledningene som foreslått.

Se også vedlagt oversendelsesbrev til ASD og kostnadsvurdering av forslagene til endring i HMS-regelverket.