Gå til hovedinnhold

Evakuering og evakueringsmidler - utfyllende informasjon om regelverket

I forbindelse med Ptils oppfølging av livbåtsaken generelt og HMS-regelverkets krav om rask og effektiv evakuering spesielt er det avdekket et behov for å gi utfyllende informasjon om regelverket i tilknytning til evakueringsmidler.


Dette gjelder særlig kravet i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) § 68 om at personell skal evakueres raskt og effektivt til enhver tid.

Bakgrunnen er at det gjennom myndighetenes oppfølging av livbåtsaken har kommet frem at deler av næringen ikke har samme forståelse av regelverkskravet som oss.

Videre finner vi det hensiktsmessig samtidig å gi en kort orientering om hva type vurderinger som bør foretas for å verifisere at et evakueringsmiddel kan betraktes som tilgjengelig.

 

Les mer: Utfyllende informasjon om tilgjengelige evakueringsmidler (pdf)

 

Kontaktinformasjon
Sigurd Robert Jacobsen, sjefingeniør
Epost: sigurdrobert.jacobsen@ptil.no