Gå til hovedinnhold

Beredskap i Barents

Gjennom Barents 2020-prosjektet er det til sammen evaluert 130 internasjonale standarder for felles bruk i Barentshavet. Ptil har deltatt aktivt i prosjektet, blant annet når det gjelder beredskap.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2011-2012".

Barents 2020 ble lansert av den norske regjering i 2005 for å ivareta offshore petroleumsvirksomhet i nord og for å sikre et likt HMS-nivå for Norge og Russland gjennom felles standarder.

Beredskap er ett av områdene hvor Ptil har bidratt. Arbeidsgruppen har blant annet sett på den nye ISO-standarden for innretninger i polare områder (Arctic structures). Gruppen har kommentert, skrevet tillegg og laget en metodebeskrivelse for etablering og dimensjonering av beredskap i nordområdene.

Arbeidet i Barents 2020 har gitt mye nyttig kunnskap om utfordringene i nordområdene. I lys av den utviklingen som nå skjer i Barentshavet, med nye funn og økt utviklingsaktivitet, er dette viktig læring som Ptil vil følge opp, og som det er viktig at også næringen setter seg grundig inn i.

Sluttrapporten for prosjektet er ventet i mars 2012.