Gå til hovedinnhold

Bemannede undervannsoperasjoner

Skjema for rapportering av personskader, samt skjema og veiledning til aktivitetsrapport for dykkeoperasjoner på den norske kontinentalsokkelen.


Vi har opprettet ulike databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Innenfor bemannede undervannsoperasjoner er databasen DSYS etablert.  

Rapportering av personskader
Personskader rapporteres på NAVs eget skjema og meldingsskjema i vedlegg NORSOK U-100 (ref. veiledning til styringsforskriften § 31).

Aktivitetsrapport
I henhold til styringsforskriftens § 35 skal operatøren innen 14 dager etter utgangen av hvert halvår sende en aktivitetsrapport til oss.

Det skal fylles ut ett aktivitetsrapportskjema for hver dykkeinstallasjon og dykkesel­skap som har deltatt i den bemannede undervannsoperasjonen.

Last ned veiledning og skjema i følgende formater:
Word (.docx)