Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer på Goliat FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.-25.4.2013 tilsyn med Eni Norge AS (Eni) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av krav til etablering og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i utbyggingsprosjektet på Goliat FPSO.


Mål
Målsettingen med tilsynet var å følge opp at Eni i samarbeid med HHI og andre involverte etterlever forutsetningene i PUD, gjeldende forskrifter, standarder samt Enis egne krav.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til barrierestyring.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

Brev til Eni Norge as
Tilsynsrapport – Goliat FPSO

Journal 2013/211