Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet, sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring på West Elara

Ptil gjennomførte en tilsynsaktivitet 10.-12.5.2011 hvor forhold knyttet til teknisk sikkerhet, sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring var tema for oppfølging om bord på innretningen West Elara.


Bakgrunn
West Elara er en ny oppjekkbar N-klasse boreinnretning bygget av Jurong Shipyard  i Singapore.
 

Ptils aktivitet ble utført som en del av saksbehandlingen av selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT). Innretningen skal benyttes som boreinnretning for Statoil på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere tekniske og styringsmessige forhold på innretningen innen de aktuelle fagområdene som var gjenstand for Ptils verifikasjoner.

Resultat
Det ble under tilsynet avdekket avvik i forhold til regelverket knyttet til:

 • Risiko- og barrierestyring
 • Brannbekjempelse på helikopterdekk
 • Batterinødlys
 • Vedlikeholdstyring
 • Preservering av utstyr

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Manuelle brannhydranter
 • Anlegg for helikopterdrivstoff
 • Faste slokkesystemer
 • Oppbevaring for sveisegasser
 • Tennkildekontroll
 • Merking av utstyr