Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stureterminalen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 8.-11.4.2013 tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Stureterminalen.


Mål
Målsetningen med tilsynsaktiviteten var å vurdere planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten i forhold til krav i regelverket innenfor tilsynets fagområder.

Resultater
Det ble identifisert et avvik knyttet til bruk av midlertidig utstyr.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:
• rømningsveier fra tavlerom
• reservedeler til brannsentral

Brev til Statoil
Tilsynsrapport – Stureterminalen

Journal 2013/338