Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils egen oppfølging og barrierestyring på Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 5.- 8. april 2011 to tilsynsaktiviteter knyttet til egen oppfølging og barrierestyring på Mongstad.


Bakgrunn
Tilsynsaktivitetene ble gjennomført med grunnlag i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten og enkelte landanlegg (rammeforskriften), forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) og forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift).

Aktivitetene var knyttet til Ptils hovedprioritering 'tekniske og operasjonelle barrierer'.

Resultat
Målet for aktivitetene var å verifisere at Statoil Mongstad ivaretar kravene i regelverket relatert til egen oppfølging og barrierestyring.

Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra Statoil. Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere. 

Det ble identifisert to avvik fra regelverket i forbindelse med tilsynet. Disse er knyttet til mangelfull teknisk risikoreduksjon og mangelfull prioritering av barrierestyring.