Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Knarr FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 20.3. – 11.4.2013 tilsyn med Teekay Petrojarl (TKPJ) og selskapets design og bygging av Knarr FPSO.


Aktiviteten omfattet områdene prosess, teknisk sikkerhet, barriere- og vedlikeholdsstyring.

Mål
Målet med oppgaven var å verifisere at tiltakene etter tidligere oppgave om
barrierestyring var gjennomført, og verifisere hvordan resultatene fra arbeidsprosessene med videreutvikling av systemene var benyttet i prosjektet.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • prosedyrer og retningslinjer
  • barrierestrategier og ytelsesstandarder
  • design av prosess-sikringssystemet
  • konsekvensvurdering ved stigerørslekkasje
  • analyse av konsekvenser ved brann
  • merking
  • preservering
  • vedlikehold

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til prosjektets verifikasjons- og oppfølgingsplaner.

Brev til Teekay Petrojarl
Tilsynsrapport – Knarr FPSO

Journal 2013/268