Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Heidrun

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun 3-4.9.2012.


Mål
Målet med tilsynet var å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Heidrun.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • beredskapsplanen
  • beredskapstiltak/barrierer

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • livbåtrepetisjonskurs
  • stedfortrederrollen
  • erfaringsoverføring

Brev til Statoil Petroleum as
Tilsynsrapport - Heidrun

Journal 2012/860