Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av rørledninger for Goliat

Ptil gjennomførte 25. mai tilsyn med fabrikasjon av rørledninger for Goliat-prosjektet. Tilsynet identifiserte ingen avvik i forhold til regelverket.


Tilsynet ble gjennomført ved et møte i Eni sine lokaler på Forus. I møtet presenterte Eni sitt arbeid med oppfølging av produksjon av rørlengder hos Japan Steel Works (JSW). Ptil hadde også samtaler med Eni sitt personell.

Bakgrunn
Denne aktiviteten er knyttet til Ptil sin hovedprioritering om operasjonelle og tekniske barrierer, og inngår i en serie av tilsyn med operatørenes oppfølging av materialleveranser til prosjekter. Tilsynsserien har tittelen ”Påseplikten og oppfølging av produsent- og leverandørkjeden”.

Mål
Målsettingen med tilsynet var å vurdere hvordan Eni sikrer at fabrikasjonen av rørledninger til Goliatprosjektet er i henhold til krav i regelverket. Ptil la vekt på Eni sin oppfølging av andre aktører i leverandørkjeden og hvordan Eni arbeider for å sikre kvalitet i alle leveranser.

Resultat
Tilsynet har gitt Ptil et bilde av hvordan Eni følger opp fabrikasjonen av rør til Goliatprosjektet.

Leveransen av rør er ikke definert som en høyrisikoleveranse. Eni har ingen egen representant hos JSW som følger opp leveransen. Denne oppgaven er gitt til Technip som i sin tur bruker en tredjeparts fulltidsinspektør fra InSpec til oppfølging.

Det ble ikke avdekket noen avvik i forbindelse med tilsynet, men det ble identifisert et område for forbedring som gjelder kvalitetsplan for produksjonen av rørlengdene.