Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro og sikkerhetskritiske barrierer ved Hammerfest LNG

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 20.-23.6.2011 to tilsynsaktiviteter på områdene elektro og sikkerhetskritiske barrierer ved Hammerfest LNG.


Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med grunnlag i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten og enkelte landanlegg (rammeforskriften), forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) og forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift).

Aktiviteten var knyttet til Ptils hovedprioriteringer tekniske og operasjonelle barrierer samt ledelse og storulykkesrisiko.

Mål
Målsettingen med aktivitetene var å verifisere at Hammerfest LNG ivaretar kravene i regelverket relatert til elektro og barrierestyring. 

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra Statoil. Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere. 

Det ble identifisert fire avvik fra regelverket knyttet til:

  • Tennkildekontroll
  • Styring av barrierer
  • Ytelseskrav for barrierer
  • Trykkavlastningsventiler

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Brannvann
  • Risikoanalyser