Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ekofisk Bravo 2/4 og Kilo 2/4 - elektriske anlegg og prosessikkerhet

Ptil førte i perioden 28.2-3.3.2011 tilsyn med elektriske anlegg og prosessikkerhet på Ekofisk 2/4 Bravo og 2/4 Kilo.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møte med driftsorganisasjonen hos ConocoPhillips (COPSAS) 28.2.2011 og med påfølgende verifikasjoner og intervju med personell offshore.

Bakgrunn
Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2011 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer.

Mål
Målet med tilsynet var å få en oversikt over COPSAS' systemer og arbeidsprosesser for styring av tekniske og operasjonelle barrierer relatert til elektriske anlegg og prosessikkerhet, og vurdere dette opp mot gjeldende krav i regelverket innenfor tilsynets fagområder.

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med god tilrettelegging fra COPSAS. PTils inntrykk er at den generelle tilstanden innenfor tilsynets fagområder er tilfredsstillende.

Tilsynsaktiviteten påviste to avvik fra regelverket. Disse er knyttet til mangler ved hydraulikk i nødavstengingssystemet og mangler ved dokumentasjonen til nødavstengingssystemet (ESD).