Gå til hovedinnhold

Tilsyn med detaljprosjektering av bærende konstruksjoner - Goliat FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 24.-30.8.2011 tilsyn med Eni Norge AS (Eni) detaljprosjektering og fabrikasjon av bærende konstruksjoner og maritime systemer for Goliat FPSO


Bakgrunn
Detaljprosjekteringen av skroget på Goliat er nå nær ferdigstillelse og fabrikasjonen har startet. Tilsynet er gjort nær en milepæl i prosjektet for å se til at tilstrekkelig dokumentasjon foreligger ved oppstarten av fabrikasjonen.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at prosjekteringen og fabrikasjonen av de bærende konstruksjonene skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Vi gjennomgikk på stikkprøvebasisdokumentasjon knyttet til prosjekteringen med vekt på utmattingsanalysene, videre fabrikasjon av skrogelementer samt Enis verifikasjoner og egen oppfølging.

Resultat
Ptil har gjennom samtaler, verifikasjoner av dokumenter og verifikasjon av faktisk gjennomføring av analyser og fabrikasjonsarbeid, dannet seg et bilde av hvordan Eni arbeider sammen med sine kontraktører ved prosjektering og fabrikasjon av bærende konstruksjoner.

Basert på hva vi har sett i denne tilsynsaktiviteten er det ikke avdekket avvik fra forskriftsbestemmelser. Vi har likevel identifisert noen forbedringspunkter knyttet til verifikasjon og dokumentasjon av analyser.