Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tiden 25.-26.9.2012 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) sin oppfølging av elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at regelverket etterleves. Det ble spesielt lagt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • ordningen med ansvarshavende for elektriske anlegg
  • kvalifikasjoner og fagkompetanse til elektropersonell
  • avviksbehandlingen i utbyggingsprosjekter

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til krav om varsling og melding om fare- og ulykkessituasjoner til Ptil. 

Brev til ConocoPhillips Skandinavia AS
Tilsynsrapport

Journal 2012/1326