Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bruk av løfteinnretninger på Yme

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 22.–24.8.2011 tilsyn med bruk av løfteinnretninger og løfteredskap ombord Talisman Energy Norge AS (TENAS) produksjonsinnretning Yme.


Bakgrunn
Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer om oppfølging av teknisk og operasjonell sikkerhet.

Yme er en ny produksjonsinnretning med planlagt produksjonsstart i 2012.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere om operatøren har etablert et tilfredsstillende styringssystem og nødvendige kompetanse for bruk av løfteinnretninger og gjennomføring av løfteoperasjoner på Yme – innretningen. Også montering og bruk av midlertidige løfteinnretninger ble omfattet av tilsynet.

Resultat
Mange midlertidig monterte løfteinnretninger (kjettingtaljer og fiberstropper) var brukt for avhenging av utstyr over lang tid. Dette medførte en kontinuerlig og til dels høy belastning på utstyret.

Under tilsynet observerte vi gjennomføring av løfteoperasjoner med offshorekranene. Både planleggingen og gjennomføringen av løfteoperasjonene ble utført på en tilfredsstillende måte.

Det ble identifisert avvik knyttet til utstyr opphengt i midlertidig monterte løfteinnretninger

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Rollen som teknisk og operasjonelt ansvarlig
  • Oppbevaring av forløpere til kranene
  • Avsperring og skilting ved entring til kranene