Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med elektriske anlegg – Eldfisk Bravo

Ptil gjennomførte i perioden 9.-12.8.2010 tilsyn med elektriske anlegg på Eldfisk Bravo. Det ble ikke identifisert avvik i forhold til regelverket.


Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2010 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer. Tilsynet tar også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med COPSAS og industrien generelt.

Les mer om hoveprioriteringen Tekniske og operasjonelle barrierer.

Tilsynet ble gjennomført med oppstartsmøte 13.4.2010 hvor personell i ConocoPhillips (COPSAS) sin driftsorganisasjonen i Tananger deltok, med påfølgende verifikasjoner, funksjonstester og intervju med personell på Eldfisk Bravo i uke 32.

Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2010 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer. Tilsynet tar også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med COPSAS og industrien generelt.

Mål
Målet med tilsynet var å få en oversikt over COPSAS` systemer og arbeidsprosesser for styring av tekniske og operasjonelle barrierer relatert til elektriske anlegg på Eldfisk Bravo, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

I tilsynet ble det lagt vekt på følgende tema:

Resultat
Tilsynet identifiserte ingen avvik i forhold til regelverket.

Tilsynsrapporten inneholder to observasjoner hvor det er potensial for forbedringer. Disse er knyttet til mangelfullt vedlikehold og mangelfull utkobling av tennkilder.