Gå til hovedinnhold

Kuldesjokk for landanlegg

Den langvarige kulda vinteren 2009-2010 skapte problemer for en rekke av prosessanleggene på land. Mangelfullt design var viktigste årsak til problemene, ifølge en gjennomgang Ptil har gjort.


Problemer på flere landanlegg tilknyttet petroleumsvirksomheten oppsto etter en kuldeperiode av lang varighet forrige vinter.

Flere uker med streng kulde gjorde at is fikk tid til å bygge seg opp inne i rørsystemene. Isdannelsen ble ikke oppdaget før plugger tettet hele eller deler av rørene eller førte til trykkoppbygging i systemene.

De mest alvorlige hendelsene skjedde på Kårstø i Rogaland, Mongstad i Hordaland og Nyhamna i Møre og Romsdal.

På samtlige av disse anleggene førte isdannelser i fakkelsystemet til redusert eller ingen fakkelkapasitet.

Kapasiteten i fakkelsystemene kan ha vært redusert i flere dager før problemet ble avdekket. Det er også mulig at is kan ha skapt restriksjoner i fakkelsystemene i kortere kuldeperioder tidligere vintre, men at disse har tint igjen før de ble oppdaget.

Må testes

I forbindelse med kuldeperioder er det viktig at sikkerhetssystemene testes. De fleste av sikkerhetsbarrierene i et prosessanlegg er passive i normal drift.

Barrierer kan derfor være svekket eller ha falt bort uten at dette oppdages – på samme måte som for fakkelsystemene.

Testing i forbindelse med kulde er viktig for å verifisere at barrierene er intakte.

På sokkelen var det ikke like kaldt som på land foregående vinter, og det ble rapportert relativt få hendelser relatert til frostproblemer på innretninger til havs.

I desember 2010 ble det rapportert nye hendelser på Kårstø og Nyhamna. Disse brakte ikke inn nye faktorer i saken, men understreket at problemet ikke er fullverdig ivaretatt.

Ptils vil derfor fortsatt ha fokus på is- og kuldeproblemer i 2011, for å få bekreftet at operatørene og næringen generelt har korrigert testrutinene for sikkerhetsbarrierer i vintersesongen.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".