Gå til hovedinnhold

Innholdsrikt seminar om aldring og levetidsforlengelse

Ptils seminar om aldring og levetidsforlengelse 14. juni tok opp mange viktige utfordringer som aktørene står overfor. Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelig på nett.Akkurat nå er norsk sokkel i en fase hvor svært mange innretninger er i ferd med å gå ut på dato. Rundt halvparten av innretningene har allerede nådd den levetiden de opprinnelig var designet for.

Å bruke de gamle innretningene ut over designlevetiden vil i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig er det ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.

Ptils seminar 14. juni tok opp tema og utfordringer knyttet til aldring og levetidsforlengelse - sett både fra myndighetene og næringens ståsted.

Her finner du presentasjonene fra seminaret.
 


Innledning - (Anne Vatten, direktør Juss & Rammesetting, Ptil)


Krav til levetidsforlengelse og behandling av søknader (Nils Tjøstheim, OD)


Aldring og levetid– noen viktige sikkerhetsaspekter (Hanne Etterlid, Ptil)


Barrierer, aldring og levetidsforlengelse (Gerhard Ersdal, Ptil)


Arbeidsmiljø og organisatorisk sikkerhet ved levetidsforlengelse (Sigve Knudsen, Ptil)


Levetidsforlengelse til boreinnretninger og brønner på sokkelen (Ola Heia, Ptil)


FoU-behov Aldring og levetidsforlengelse (Lars Bodsberg, Sintef)


Guideline for inspection of decommissioned structures (Gudfinnur Sigurdsson, DNV)


Levetidsforlengelse - OLF 122 (Per Otto Selnes, OLF)


OLF GL 122 (Øyvind Amundsgaard, Statoil)


Norsok N-006 bakgrunn og innhold (Gudfinnur Sigurdsson, DNV)


Norsok Y-002 og U-009 (Øyvind Omland, DNV)


Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall (Graeme dick, BP)


Aldring og levetidsforlengelse - ConocoPhillips (Ingrid Lehn, ConocoPhillips)


Arbeidsmiljø ved levetidsforlengelser (Tone C. Ødegaard, Statoil) 


Utviklingsarbeid fra brønn mot prosessanlegg (Øyvind Omland, DNV)


Presentasjon av Centre for Petroleum Production Facilities (Andrew Gibson, CPPF)

 

Kontaktinformasjon i Ptil:
Gerhard Ersdal

E-post: Gerhard.Ersdal@ptil.no