Gå til hovedinnhold

Fleksible rør: Stigende bekymring

Fleksible rørledninger og stigerør er sikkerhetskritiske komponenter på flere olje- og gassinnretninger. Men teknologien for å overvåke og feilsøke dette utstyret er ofte ikke god nok.


Stigerørene er sentrale komponenter i petroleumsvirksomheten. Det er de som frakter olje og gass fra havbunnen og opp til prosessinnretningen på havoverflaten.

Cirka 50 prosent av norsk petroleumsproduksjon transporteres i fleksible rør på denne måten.

På bunnfaste innretninger er stigerørene laget av stål. Flytende innretninger (for eksempel produksjonsskip eller halvt nedsenkbare produksjonsinnretninger) har derimot behov for fleksible stigerør.

Fleksible stigerør er bygget opp av flere lag av polymere materialer for å være tette, og stålarmering for å gi røret den nødvendige styrke. De er tunge, kostbare og ligger i en helt annen teknologisk divisjon enn konvensjonelle stigerør.

- Det er snakk om kompliserte og sammensatte produkter, med mange mulige feiltyper. Fleksible stigerør stiller høye krav til overvåking, beregningsmetodikk og inspeksjonsmetodikk, sier sjefingeniør Trond Sundby i Ptil.

Kravet i regelverket er ufravikelig: Fleksible rørledningssystemer skal ha like høyt sikkerhetsnivå som konvensjonelle stigerør av stål.

- Næringen må jobbe mer målrettet med å utvikle metoder og verktøy for tilstandskontroll av fleksible rør. Ny teknologi er helt nødvendig for å kunne forebygge uønskede hendelser på dette området, sier Sundby.

Les også: Gransking av Statoils styring med drift av fleksible stigerør på Visund