Gå til hovedinnhold

Barrierenotat

Ptil har utarbeidet et dokument om barrierestyring for å orientere om hvordan vi setter kravene i forskriftene og veiledningstekster i sammenheng med innholdet i relevante standarder.Barrierenotatet "Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten" er et produkt av Ptils hovedprioritering relatert til barrierer. Gjennom tilsyn, granskinger og kartlegging av risikonivå i petroleumsvirksomheten er det avdekket relativt store forskjeller mellom aktørene med tanke på forståelse, og derfor også etterlevelse, av forskriftenes krav knyttet til barrierestyring.

Som en konsekvens av dette er det også identifisert en rekke avvik av sikkerhetsmessig betydning, noe Ptil har fulgt opp gjennom sitt tilsyn.

Oppfølgingen har synliggjort et behov for å gjøre forskriftskravene knyttet til barrierestyring lettere tilgjengelig og samtidig orientere om hvordan Ptil for sin del, setter kravene i forskriftene og veiledningstekster i sammenheng med innholdet i relevante standarder. Dokumentet inngår imidlertid ikke som en del av det formelle petroleumsregelverket.